Huurvoorwaarden

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN
 
art 1 Een geldig legitimatie en rijbewijs verplicht.
 
art 2 Het huurtarief en borg dient bij aanvang van de huurperiode contant voldaan te worden.
 
art3  De huurder is geheel ansprakelijk en dus zelf verantwoordelikkl voor het verzekeren van de aanhangwagen . \\
 
art4  De aanhangwagen/trailer mag tijdens de huurperiode niet aan derden worden uitgeleend of doorverhuurd
 
art 5 De aanhangwagen dient tijdens de gehele huurperiode afgesloten te worden met meegeleverde slot.
 
art 6 Bij diefstal zal de dagwaarde van de gehuurde aanhangwagen op de huurder verhaald worden.
 
art 7 De verhuurder is niet aansprakelijk voor datgene met de aanhangwagen vervoerd wordt.
 
art 8 Verkeersovertredingen gemaakt met de aanhangwagen zijn voor rekening huurder.
 
art 9 De verhuurder is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook.
 
art 10 De huurder dient zelf zorg te dragen voor een goed gekeurde witte kenteken plaat.
 
art 11 De huurder is een borg verschuldigd .   

Share our website